Produkty

Produkty

Firma Karwit mając na uwadze dbanie o wysoką jakość produkowanych wyrobów wprowadziła w 2007 roku system jakości HACCP. Na potrzeby  dostawców sieci handlowych tzw. producentów marki własnej spełniamy również wymagania IFS.
Realizacja  zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) pozwoliła nam na stworzenie warunków odpowiednich do produkcji żywności bezpiecznej pod względem higienicznym. 

W oparciu o najwyższe standardy wyznaczyliśmy cele jakościowe firmy Karwit:
osiągniecie i utrzymanie wysokiej jakości produktów oraz spełnienie oczekiwań klientów. 

Powyższe cele osiągane  są przez:

  • ścisłe przestrzeganie zasad określonych w księdze jakości i procedurach systemu zarządzania jakością
  • nałożenie odpowiedzialności na każdego pracownika za jakość wykonywanej pracy
  • stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością przez systematyczne przeprowadzanie auditów wewnętrznych i okresowych przeglądów
  • zdobywanie nowej wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie właściwych postaw pracowników
  • zachowanie poufności i ochronę praw własności klienta.

 Personel Firmy zna, akceptuje i stosuje w praktyce politykę jakości oraz obowiązujące dokumenty systemu zarządzania jakością.
Skuteczność i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością są przedmiotem stałej troski zarówno najwyższego kierownictwa jak i wszystkich pracowników.