Dofinansowanie w ramach POIR.03.04.00-30-0034/20-00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Dofinansowanie w ramach POIR.03.04.00-30-0034/20-00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Zakład Wyrobów Cukierniczych „KARWIT” Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakład Wyrobów Cukierniczych „KARWIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
UMOWA O DOFINASOWANIE POIR.03.04.00-30-0034/20-00

Celem projektu jest kontynuacja działalności przez okres trzech miesięcy

Dofinansowanie projektu z UE:  226 914,12 zł  (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 12/100)